Kronika

Zebranie przedstawicieli

Dnia 18 kwietnia 2014r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie. Na zebranie przybyli delegaci, członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku oraz dostojni goście.

Podczas zebrania zostało przedstawione sprawozdanie Zarządu Banku z działalności za rok 2013 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013. Zarząd przedstawił ocenę stopnia realizacji strategii Banku na lata 2011-2015 oraz kierunki działań na 2014 rok. Zebranie podjęło uchwałę zatwierdzającą powyższe sprawozdania, kierunki działania, zmiany do strategii, uchwały o udzieleniu absolutorium oraz podziale nadwyżki bilansowej za ubiegły rok.

Zebranie oceniło działalność Banku pozytywnie jako stabilną i bezpieczną.

Szkolenie dla rolników

RBS w Malanowie zorganizował szkolenie dla rolników o tematyce:

„Perspektywy finansowe w rolnictwie w ramach programów unijnych 2014-2020" oraz „Ekonomika opłacalności produkcji rolniczej w najbliższych latach".
Szkolenie poprowadzili doświadczeni specjaliści firmy doradczej w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz specjalista do spraw ekonomiki z WODR z Poznania.

 

Czytaj więcej...

SKO

SKO w SGB

Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym!

Zapraszamy szkoły podstawowe do organizowania we współpracy z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym Szkolnych Kas Oszczędności.
Środki zgromadzone na rachunkach SKO są oprocentowane w wysokości 2,5% w skali roku.
Dla dzieci została utworzona strona internetowa www.skowsgb.pl, na której po zalogowaniu dzieci mogą zapisywać swoje oszczędności oraz wydatki. Za systematyczne oszczędzanie dzieci otrzymują wirtualne nagrody, kreują swoją świnkę skarbonkę, grają w gry oraz czytają komiksy.
Już po raz kolejny organizujemy konkurs "Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym". Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się wszystkie szkoły podstawowe. Aby wygrać należy systematycznie oszczędzać. Liczy się częstotliwość, a nie wysokość wpłat. Najaktywniejsi i najbardziej oszczędni mają szanse na wyjątkowe i atrakcyjne nagrody!
Szczegóły konkursu oraz zabawy dla dzieci, dostępne są na stronie internetowej www.skowsgb.pl.

 

Czytaj więcej...

Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2014

Na przełomie marca i kwietnia 2014r, odbyły się zebrania 8 grup członkowskich RBS w Malanowie.

Podczas zebrań zostały przedstawione sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2013 oraz przyjęto wnioski za Zebranie Przedstawicieli.

 

Czytaj więcej...

RBS w Malanowie na ślubowaniach pierwszaków

Podczas uroczystości ślubowania klas pierwszych w Szkołach Podstawowych wręczane są przez Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego książeczki SKO wraz z symbolicznym wkładem finansowym oraz upominkami.
W tym roku promujemy SKO w nowej internetowej odsłonie. Zgodnie z duchem czasu proponujemy młodemu człowiekowi dopiero rozpoczynającemu swą przygodę w świecie finansów przyjazną i ciekawą formę oszczędzania w postaci internetowej świnki skarbonki. Znajduje się ona na stronie internetowej www.skowsgb.pl , na której dzieci po zalogowaniu mogą odnotowywać swoje przychody (oszczędności) oraz wydatki. Strona jest zaprojektowana w ciekawy dla dzieci sposób, można pobawić się w zaprojektowanie swojej świnki skarbonki, zobaczyć film o oszczędzaniu, przeczytać komiks lub zdobyć nagrody za systematyczne oszczędzanie. Przewidziane jest organizowane różnych konkursów, w których można będzie wygrać nagrody.

Czytaj więcej...

Nasi Partnerzy

Spółdzielcza Grupa Bankowa         Grupa Concordia                  Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Gmina CekówGmina Ceków        Starostwo Powiatowe w TurkuStarostwo Powiatowe w Turku