Wręczanie książeczek SKO pierwszoklasistom

Corocznie podczas ślubowania uczniów klas pierwszych szkół podstawowych wręczane są książeczki oszczędnościowe Szkolnej Kasy Oszczędności. Także i w tym roku nasz bank promuje ideę oszczędzania realizację marzeń najmłodszych. Oprócz wpłat dokonywanych u Opiekunki SKO w poszczególnych szkołach dzieci mogą korzystać z internetowej świnki skarbonki na stronie www wśród najmłodszych, zachęcając dzieci do systematycznego oszczędzania i gromadzenia kapitału umożliwiającego http://skowsgb.pl

Spółdzielcza grupa bankowa po raz kolejny organizuje konkurs „Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym”, w którym nagrodami są środki finansowe lub nagrody rzeczowe dla uczniów, opiekunów SKO i szkoły.

Na zdjęciu Prezes zarządu RBS w Malanowie Jan Tygielski podczas przekazywania książeczek SKO na ręce Pani Wicedyrektor SP w Malanowie Urszuli Kamińskiej

 

Nasi Partnerzy

Spółdzielcza Grupa Bankowa         Grupa Concordia                  Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Gmina CekówGmina Ceków        Starostwo Powiatowe w TurkuStarostwo Powiatowe w Turku