Zebranie Przedstawicieli

 

Dnia 18 kwietnia odbyło się Zebranie Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie.
Na zebranie oprócz delegatów, członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Banku przybyli także dostojni goście m.in.:
- Zygmunt Miętki - Wiceprezes Zarządu SGB Bank SA
- Gerard Krzeszewski- Wójt Gminy Malanów
- Ksiądz Prałat Stanisław Płaszczyk

Podczas zebrania zostało przedstawione sprawozdanie Zarządu Banku z działalności za rok 2012 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012. Zarząd przedstawił ocenę stopnia realizacji strategii Banku na lata 2011-2015 oraz kierunki działań na 2013 rok. Zebranie podjęło uchwałę zatwierdzającą powyższe sprawozdania, kierunki działania, zmiany do strategii, uchwały o udzieleniu absolutorium oraz podziale nadwyżki bilansowej za ubiegły rok.
Zebranie oceniło działalność Banku pozytywnie jako stabilną, bezpieczną oraz spełniającą oczekiwania klientów.
Na zebraniu wręczono następujące odznaczenia i wyróżnienia:

Odznaczenie „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego" otrzymała:
- Renata Rasińska

Odznaczenie „Złota odznaka SGB" otrzymali:
- Renata Rasińska
- Lucjan Tomczak

Odznaczenie „Za zasługi dla Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie" otrzymali:
- Ks. Stanisław Płaszczyk
- Wioletta Jakubowska
- Jan Miszczak
- Danuta Klimczak
- Krzysztof Ogrodowczyk
- Edward Michałowicz
- Arkadiusz Śleboda
- Zdzisław Nowak
- Wiesław Pawłowski
- Wiesław Skórka
- Wanda Dewicka
- Maria Knop

Wyróżnienia dla Samorządów w dowód uznania za współpracę otrzymali:
- Miasto i Gmina Dobra

Podziękowania za współpracę otrzymali:
- Ksiądz Prałat Stanisław Płaszczyk
- Redaktor naczelny tygodnika „Echo Turku" Andrzej Jarek

Okolicznościowe podziękowania otrzymali:
- Krzysztof Świtalski
- Marcin Graczyk
- Jolanta Filipiak
- Łukasz Tomczyk
- Lech Kaźmierczak

Podziękowania otrzymali również:
- Krzysztof Ogrodowczyk
- Jerzy Kubacki
- Dagmara Marek

 

 

Nasi Partnerzy

Spółdzielcza Grupa Bankowa         Grupa Concordia                  Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Gmina CekówGmina Ceków        Starostwo Powiatowe w TurkuStarostwo Powiatowe w Turku