Karty płatnicze dla osób fizycznych

Dla posiadaczy ROR oferujemy karty Visa Electron oraz Maestro.

Są to międzynarodowe karty płatnicze, za pomocą których klient może dokonywać w kraju i za granicą płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowo‑usługowych lub dokonać wypłaty gotówki w kasach banków, bankomatach lub dokonać wypłaty gotówki do kwoty 200,00 PLN w ramach usługi cashback przy dokonywaniu płatności w punktach handlowo-usługowych obsługujących taką funkcjonalność. Karty wydawane są na okres 4 lat. Standardowy limit dzienny wypłat gotówki to 1 500,00 PLN, transakcji bezgotówkowych – 3 000,00 PLN. Limit ten może zostać zmieniony na wniosek klienta.

Karty te wydawane są do funkcjonującego w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

Karty płatnicze są kartami płaskimi (nieembosowanymi) i działają wyłącznie w środowisku elektronicznym. Każda transakcja dokonana kartą debetową jest autoryzowana. Karty płatnicze działają w oparciu o środki dostępne na rachunku klienta.


 

Nasi Partnerzy

Spółdzielcza Grupa Bankowa         Grupa Concordia                  Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Gmina CekówGmina Ceków        Starostwo Powiatowe w TurkuStarostwo Powiatowe w Turku