Rachunki dla rolników

Znając potrzeby firm oraz starając się udoskonalać obsługę bankową nasz Bank oferuje rachunek bieżący dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą, osób prawnych, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń itp.

 • niska opłata za prowadzenie rachunku
 • otrzymanie karty płatniczej
 • realizowanie płatności w punktach handlowych i przez internet bez żadnych dodatkowych prowizji
 • wypłata gotówki bez żadnych prowizji we wszystkich bankomatach sieci SGB
 • bezpłatne sprawdzanie salda w bankomatach SGB
 • możliwość wykonywania operacji gotówkowych i bezgotówkowych:
  • wpłat i wypłat na rachunek
  • zlecania przelewów
  • złożenia dyspozycji zleceń stałych (w regularnych odstępach czasu dokonywania płatności tej samej kwoty)
  • korzystania z polecenia zapłaty (poprzez wyrażenie zgody na obciążanie swojego konta przez wierzyciela)
 • możliwość wygodnej i całodobowej obsługi konta poprzez bankowość elektroniczną :
  • konto internetowe – dostęp do konta poprzez stronę internetową
  • usługi SMS – informacje o koncie poprzez komunikaty SMS
 • możliwość otrzymywania bezpłatnych wyciągów o zmianie salda na adres e-mail
 • możliwość uzyskania kredytu odnawialnego w rachunku
 • możliwość ubezpieczenia w Grupie Concordia zdrowia i życia, majątku, środków transportu
 • możliwość ustanowienia pełnomocnika

Rachunek bieżący mogą założyć:

 • podmioty instytucjonalne,
 • organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia,
 • jednostki i zakłady budżetowe oraz organizacje finansowe,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Rejonowy Bank Spółdzielczy jest polskim bankiem finansowanym w 100% polskim kapitałem.

Środki zgromadzone na rachunkach podlegają ochronie zgodnie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do wysokości 100 000 EUR.

Rachunek pomocniczy przeznaczony jest dla posiadaczy rachunków bieżących. Otwierany jest dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele (np. fundusz socjalny) i służy do przeprowadzania przez posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych.

 • rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością, która może mieć charakter rolniczy, gospodarczy lub organizacyjny
 • możliwość łatwiejszej identyfikacji i wyodrębnienia poszczególnych sfer działalności firmy
 • możliwość wykonywania operacji gotówkowych i bezgotówkowych
 • możliwość ustanowienia pełnomocnika
 • możliwość obsługi przez internet

Rachunek pomocniczy mogą założyć:

 • podmioty instytucjonalne,
 • organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia,
 • jednostki i zakłady budżetowe oraz organizacje finansowe,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów kooperująch poza granicami naszego kraju oferujemy Rachunek bieżący w walucie EUR, USD, GBP dla rolników i podmiotów gospodarczych

 • 0 zł za otwarcie rachunku
 • możliwość przeprowadzania rozliczeń krajowych oraz międzynarodowych w walucie EUR, USD, GBP i kilku innych
 • deponowanie EUR, USD, GBP bez konieczności przewalutowania
 • możliwość zmiany waluty w dogodnym momencie i według atrakcyjnego kursu walut
 • wzrost zyskowności działąlności poprzez oszczędności wynikające z braku zamiany walut i różnic kursowych
 • możliwość obsługi przez internet

 • rachunek walutowy jest prowadzony dla firm, osób prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą, instytucji finansowych, społecznych i innych
 • kapitalizacja miesięczna
 • oprocentowanie zmienne w wysokości określonej uchwałą Zarządu Banku

Rejonowy Bank Spółdzielczy jest polskim bankiem finansowanym w 100% polskim kapitałem.

Środki zgromadzone na rachunkach podlegają ochronie zgodnie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do wysokości 100 000 EUR.

 

Nasi Partnerzy

Spółdzielcza Grupa Bankowa         Grupa Concordia                  Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Gmina CekówGmina Ceków        Starostwo Powiatowe w TurkuStarostwo Powiatowe w Turku