Depozyty dla os. fiz.

 Lokaty w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie to całkowicie bezpieczne pomnażanie Twoich oszczędności. Nasz Bank ceni wszystkich klientów, dlatego nie dzielimy oferty dla nowych klientów lub nowych środków lecz umożliwiamy skorzystanie z oferty wszystkim klientom.

Proponujemy oszczędzanie na długotrerminowej lokacie z mozliwością dopłat w dowolnej wysokości i dowolnym czasie.

 • możliwość dopłat dowolnej kwoty do kapitału lokaty
 • wysokie oprocentowanie
 • minimalna kwota lokaty - tylko 500 zł
 • atrakcyjne okresy oszczędzania: 36 miesięcy lub 60 miesięcy

 •  lokata nieodnawialna
 •  lokata dopłatowa
 • oprocentowanie zmienne, zależne od Wibid 1M +/- marża

Rejonowy Bank Spółdzielczy jest polskim bankiem finansowanym w 100% polskim kapitałem.

Środki zgromadzone na rachunkach podlegają ochronie zgodnie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do wysokości 100 000 EUR.

 • niska minimalna kwota lokaty - tylko 1000 zł
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • atrakcyjne okresy oszczędzania
 • możliwość obsługi lokaty przez internet

 • lokata odnawialna
 • oprocentowanie zmienne

Rejonowy Bank Spółdzielczy jest polskim bankiem finansowanym w 100% polskim kapitałem.

Środki zgromadzone na rachunkach podlegają ochronie zgodnie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do wysokości 100 000 EUR.

Oferujemy atrakcyjne oprocentowanie lokaty dla terminu 12 miesięcy

 • wysokie oprocentowanie
 • minimalna kwota lokaty - 50 000 zł
 • możliwość założenia, podglądu i likwidacji przez internet

 • lokata nieodnawialna
 • oprocentowanie zmienne, zależne od Wibid 1M +/- marża

Rejonowy Bank Spółdzielczy jest polskim bankiem finansowanym w 100% polskim kapitałem.

Środki zgromadzone na rachunkach podlegają ochronie zgodnie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do wysokości 100 000 EUR.

Odkładając nawet niewielkie kwoty można po pewnym czasie zgromadzić pokaźny kapitał. Dla osób pragnących oszczędzać systematycznie w dłuższej perspektywie czasowej nasz Bank przygotował atrakcyjną propozycję w postraci lokaty systematycznego oszczędzania.

 • wysokie oprocentowanie = wysoki zysk
 • minimalna kwota miesięcznej wpłaty - tylko 100 zł lub kwartalnej tylko 300 zł
 • atrakcyjne okresy oszczędzania
 • możliwość ustanowienia zleceń stałych z ROR dla wygody i dotrzymania terminów okresowych wpłat
 • możliwość okresowego zawieszenia wpłat z zachowaniem wysokiego oprocentowania

 • lokata nieodnawialna
 • oprocentowanie zmienne decyzją Zarządu Banku

Rejonowy Bank Spółdzielczy jest polskim bankiem finansowanym w 100% polskim kapitałem.

Środki zgromadzone na rachunkach podlegają ochronie zgodnie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do wysokości 100 000 EUR.

Zapraszamy do oszczędzania na Lokacie progresywnej, której oprocentowanie rośnie z każdym kolejnym rokiem oszczędzania.

 • atrakcyjne oprocentowanie wyższe w każdym kolejnym roku oszczędzania
 • możliwość zadysponowania odsetkami po każdym roku oszczędzania
 • minimalna kwota lokaty 5 000 zł
 • okres oszczędzania - 60 miesięcy

 • lokata progresywna, nieodnawialna
 • oprocentowanie zmienne decyzją Zarządu Banku

Rejonowy Bank Spółdzielczy jest polskim bankiem finansowanym w 100% polskim kapitałem.

Środki zgromadzone na rachunkach podlegają ochronie zgodnie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do wysokości 100 000 EUR.

Indywidualne Konto Emerytalne stanowi efektywną formę oszczędzania, której głównym celem jest gromadzenie dodatkowych środków w uzupełnieniu świadczeń, jakie Państwo otrzymywać będziecie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Założenie i oszczędzanie w ramach IKE jest całkowicie dobrowolne.

 • atrakcyjne oprocentowanie gwarantowane w długiej perspektywie oszczędzania
 • odsetki od środków zgromadzonych na rachunku IKE SGB zwolnione są z opodatkowania tzw. "podatkiem Belki" (zryczałtowanym podatkiem od kapitałów pieniężnych)
 • dowolna częstotliwość i wysokość dokonywanych wpłat (łączna wysokość wpłat dokonanych w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć równowartości 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok)
 • gwarancja bezpieczeństwa - ochrona prawna rachunku IKE SGB gwarantuje bezpieczeństwo oszczędności zgromadzonych na rachunku posiadacza

 • konto służy do gromadzenia środków na dodatkową emeryturę
 • wypłata środków z rachunku IKE SGB następuje po osiągnięciu przez Posiadacza rachunku wieku emerytalnego
 • posiadaczem IKE może być każda pełnoletnia osoba, bez względu na formę osiąganych dochodów. Posiadaczem IKE SGB może zostać również osoba, która ukończyła 16 lat i w ciągu danego roku kalendarzowego osiągała dochody ze stosunku pracy
 • umowa o prowadzenie rachunku zawierana jest na czas nieokreślony

Rejonowy Bank Spółdzielczy jest polskim bankiem finansowanym w 100% polskim kapitałem.

Środki zgromadzone na rachunkach podlegają ochronie zgodnie z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do wysokości 100 000 EUR.

Nasi Partnerzy

Spółdzielcza Grupa Bankowa         Grupa Concordia         VB Leasing         Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Gmina CekówGmina Ceków        Starostwo Powiatowe w TurkuStarostwo Powiatowe w Turku