Bankowość elektroniczna

Bankowość elektroniczna to usługa, która umożliwia dostęp do rachunku za pomocą komputera, telefonu i Internetu. Usługi bankowości elektronicznej umożliwiają wykonywanie operacji polegających np. na sprawdzaniu salda, historii rachunku, dokonania polecenia przelewu czy założenie lokaty terminowej.

Korzyści płynące z bankowości elektronicznej:

  • tańsze koszty realizacji przelewów
  • dostęp 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca bez konieczności fizycznej obecności w banku
  • możliwość biężącego kontrolowania własnych finansów i zarządzania nimi

 

Godziny graniczne dla realizacji dyspozycji

 Przelew wewnętrzny w ramach banku, w dowolnej walucie Realizowany w czasie rzeczywistym 

 Przelew w PLN wychodzący do innego banku krajowego:
- Przelew zwykły – Elixir

 

 

- Express Elixir

 

 

 

 

- SORBNET2

 

 

 

 

Jeśli został złożony w dniu roboczym do godziny 14:50, zostanie dostarczony do banku odbiorcy w tym samym dniu.
Jeśli został złożony po godzinie 14:50 lub w dniu wolnym, zostanie dostarczony do banku odbiorcy w najbliższym dniu roboczym.

Przelew może zostać złożony w dniu roboczym od godziny 8:00 do 18:00, zostanie dostarczony do banku odbiorcy w ciągu kilku sekund

Aby złożyć dyspozycję realizacji przelewu natychmiastowego, konieczne jest, aby bank odbiorcy przelwu był dostępny w systemie - http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci

 

Przelew może zostać złożony w dniu roboczym do godziny 14:50, jest dostarczany do banku odbiorcy w tym samym dniu, w czasie maksymalnie 2 godzin.
Po godzinie 14:50 lub w dniu wolnym przelew może być złożony wyłącznie ze wskazaniem przyszłej daty realizacji.

 Przelew w walucie obcej wychodzący do innego banku krajowego lub zagranicznego:
- Tomnext

 

 

 


 - Overnight
(zlecenie w tym trybie przyjmowane pod warunkiem posiadania przez bank w danym dniu wolnych środków na realizację zlecenia)


 

Jeśli przelew został złożony w dniu roboczym do godziny 15:00, zostanie dostarczony do banku odbiorcy (lub banku rozliczającego) w najbliższym dniu roboczym.
Jeśli został złożony po godzinie 15:00 lub w dniu wolnym, jest realizowany jak przelew złożony w kolejnym dniu roboczym.

 

Jeśli przelew został złożony w dniu roboczym do godziny 13:00, zostanie dostarczony do banku odbiorcy (lub banku rozliczającego) w tym samym dniu.
Jeśli został złożony po godzinie 13:00 lub w dniu wolnym, jest realizowany jak przelew złożony w kolejnym dniu roboczym.

Nasi Partnerzy

Spółdzielcza Grupa Bankowa         Grupa Concordia         VB Leasing         Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Gmina CekówGmina Ceków        Starostwo Powiatowe w TurkuStarostwo Powiatowe w Turku