Bankowość elektroniczna

Bankowość elektroniczna to usługa, która umożliwia dostęp do rachunku za pomocą komputera, telefonu i Internetu. Usługi bankowości elektronicznej umożliwiają wykonywanie operacji polegających np. na sprawdzaniu salda, historii rachunku, dokonania polecenia przelewu czy założenie lokaty terminowej.

Korzyści płynące z bankowości elektronicznej:

  • tańsze koszty realizacji przelewów
  • dostęp 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca bez konieczności fizycznej obecności w banku
  • możliwość biężącego kontrolowania własnych finansów i zarządzania nimi

 Warto wiedzieć:

W przypadku pytań dotyczących dostepu do bankowości elektronicznej lub konieczności zastrzeżenia środka dostępu zapraszamy do kontaktu z infolinią pod nr tel. 800 888 888 lub (+48) 61 647 28 46.

 

Godziny graniczne dla realizacji dyspozycji

 Przelew wewnętrzny w ramach banku, w dowolnej walucie Realizowany w czasie rzeczywistym 

Przelew w PLN wychodzący do innego banku krajowego:

- Przelew zwykły – Elixir

 

 

 

- Express Elixir

 

  

- SORBNET2

 

 

 

 

 

 

Jeśli został złożony w dniu roboczym do godziny 14:50, zostanie dostarczony do banku odbiorcy w tym samym dniu.
Jeśli został złożony po godzinie 14:50 lub w dniu wolnym, zostanie dostarczony do banku odbiorcy w najbliższym dniu roboczym.

 

Przelew może zostać złożony w dniu roboczym od godziny 8:00 do 18:00, zostanie dostarczony do banku odbiorcy w ciągu kilku sekund

 

 

 Aby złożyć dyspozycję realizacji przelewu natychmiastowego, konieczne jest, aby bank odbiorcy przelwu był dostępny w systemie - http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci

Przelew może zostać złożony w dniu roboczym do godziny 14:50, jest dostarczany do banku odbiorcy w tym samym dniu, w czasie maksymalnie 2 godzin.
Po godzinie 14:50 lub w dniu wolnym przelew może być złożony wyłącznie ze wskazaniem przyszłej daty realizacji.

 Przelew w walucie obcej wychodzący do innego banku krajowego lub zagranicznego:


- Tomnext

 

  

 - Overnight
(zlecenie w tym trybie przyjmowane pod warunkiem posiadania przez bank w danym dniu wolnych środków na realizację zlecenia)


 

 

Jeśli przelew został złożony w dniu roboczym do godziny 15:00, zostanie dostarczony do banku odbiorcy (lub banku rozliczającego) w najbliższym dniu roboczym.
Jeśli został złożony po godzinie 15:00 lub w dniu wolnym, jest realizowany jak przelew złożony w kolejnym dniu roboczym.

 

Jeśli przelew został złożony w dniu roboczym do godziny 13:00, zostanie dostarczony do banku odbiorcy (lub banku rozliczającego) w tym samym dniu.
Jeśli został złożony po godzinie 13:00 lub w dniu wolnym, jest realizowany jak przelew złożony w kolejnym dniu roboczym.

 

 

 

Nasi Partnerzy

Spółdzielcza Grupa Bankowa         Grupa Concordia                  Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Gmina CekówGmina Ceków        Starostwo Powiatowe w TurkuStarostwo Powiatowe w Turku