Bankomaty

Bankomaty obsługują karty MasterCard, Maestro, Cirrus, PolCard, VISA

 

 

Malanów

ul. Turecka 10

62-709 Malanów

Uniejów

ul. Rzeczna 7

99-210 Uniejów

Dobra

ul. Narutowicza 14

62-730 Dobra

Bankomat

Kawęczyn

Kawęczyn 47

62-704 Kawęczyn

Turek

ul. Konińska 24

62-700 Turek

Turek

ul. Nowa 22

62-700 Turek

Turek

ul. Komunalna 2

62-700 Turek

Ceków

Ceków 12a

62-834 Ceków

Władysławów

ul. Rynek 43

62-710 Władysławów

 


W przypadku zagubienia lub kradzieży należy zastrzec kartę płatniczą pod numerem 828 828 828

Więcej informacji pod adresem http://zastrzegam.pl

  • Nikomu nie należy ujawniać numeru PIN, ani przechowywać go razem z kartą. Numer ten należy wprowadzać na klawiaturze bankomatu jak najdyskretniej.
  • Trzykrotne błędne wprowadzenie numeru PIN spowoduje zatrzymanie karty przez bankomat. Nie trzeba się denerwować. Jest to także zabezpieczenie przed użyciem karty przez osoby niepowołane. Po zatrzymaniu karty przez bankomat należy zgłosić się do oddziału banku obsługującego urządzenie.
  • Pieniądze i potwierdzenie wypłaty są wydawane po zwróceniu karty przez bankomat. Po zakończeniu transakcji należy pamiętać o odbiorze karty.
  • Bankomat nie wyda pieniędzy, jeżeli przekroczymy kwoty dostępnych limitów na karty lub jeżeli żądana kwota przekracza stan wolnych środków. Poinformuje nas o tym komunikat na monitorze i możemy zmienić kwotę wypłaty.
  • Należy pamiętać, że wypłacone pieniądze, które pojawią się w szczelinie bankomatu, mogą tam pozostać tylko przez 30 sekund. Po tym czasie urządzenie zabierze je z powrotem do kasety. Jeżeli nam się to przydarzy, należy udać się do oddziału obsługującego bankomat, który po rozliczeniu transakcji uzna reklamację klienta.
  • Podczas realizacji wypłaty gotówki, możliwe jest anulowanie transakcji przez naciśnięcie znajdującego się na klawiaturze bankomatu przycisku ANULUJ/CANCEL.
  • Wykonując operację w bankomacie, należy postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.
  • W przypadku zagubienia lub kradzieży karty należy jak najszybciej zadzwonić pod numer:

 

(0-22) 515-31-50 lub (0-22) 515-30-00 lub 828 828 828

Dla osób telefonujących w sprawie tych kart z zagranicy czynny jest numer:

0048 (0-22) 515-31-50 lub 0048 (0-22) 515-30-00 lub 0048 828 828 828

Warto wpisać powyższe numery do notesu lub telefonu komórkowego.

 

 

Nasi Partnerzy

Spółdzielcza Grupa Bankowa         Grupa Concordia                  Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Gmina CekówGmina Ceków        Starostwo Powiatowe w TurkuStarostwo Powiatowe w Turku