Aktualności

pole 2018 

KREDYT OBROTOWY KLĘSKOWY

2019 DLA ROLNICTWA

 

2,9 %

 

 

Oprocentowanie zmienne, podane w skali roku

 

KREDYT OBROTOWY KLĘSKOWY 2019
Dla rolników borykających się z niższymi plonami i mniejszymi wpływami ze sprzedaży płodów rolnych oferujemy kredyt obrotowy.
Korzyści:

  • niskie oprocentowanie zmienne kredytu 2,9% (redyskonto weksli NBP + marża),
  • pozyskanie dodatkowych środków finansowych,
  • szybki dostęp do środków finansowych przy minimum formalności,
  • możliwość spłaty kredytu w ciągu 3 lat.

 

Cel kredytu: bieżące potrzeby finansowe związane z prowadzoną działalnością (zakup nasion, nawozów, paliwa, środków ochrony roślin, pasz),

Kwota kredytu: zależna od ilości użytków rolnych, maksymalnie 2 000 zł/ ha lub 80% wartości poniesionych strat,  dla rolników prowadzących produkcję mleka kwota kredytu może być powiększona o dodatkowe 2 000 zł na każdą krowę mleczną.

Okres spłaty kredytu: do 3 lat.

Wymagania: posiadanie nakazu płatniczego podatku rolnego od gruntów lub umowy dzierżawy gruntów rolnych, posiadanie zdolności kredytowej.

Do pobrania:


Zapraszamy do kontaktu z naszymi oddziałami, nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą w wypełnieniu dokumentacji.

Nasi Partnerzy

Spółdzielcza Grupa Bankowa         Grupa Concordia                  Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Gmina CekówGmina Ceków        Starostwo Powiatowe w TurkuStarostwo Powiatowe w Turku