Aktualności

Kredyt inwestycyjny na zakup sprzętu firmy URSUS SA

Kredytem można finansować zakup nowego sprzętu rolniczego firmy URSUS SA z siedzibą w Lublinie przy ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin

 

  Kredyt preferencyjny z dopłatą ARiMR Komercyjny kredyt inwestycyjny
Udział własny 20% dla gospodarstw rolnych
30% dla działów specjalnych
od 0%
Okres kredytowania do 15 lat do 15 lat
Okres karencji do 24 miesięcy do 18 miesięcy
Forma i sposób spłaty kredytu (możliwość indywidualnych warunków spłaty kredytu) Raty równe lub malejące (miesięczne lub kwartalne - do wyboru przez kredytobiorcę) Raty równe lub malejące (miesięczne lub kwartalne - do wyboru przez kredytobiorcę)
Oprocentowanie kredytu WIBOR 3M* + 2,5 p.p. (obecnie 4,18%) kredytobiorca płaci 0,67 ogólnego oprocentowania, nie mniej niż 3% (ARiMR pozostałą część - obecnie 1,18%) WIBOR 3M** + 2,5 p.p. (obecnie 4,18%)

oferta sporządzona na dzień 01.06.2016r.

*WIBOR 3M - ogłaszany w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca kwartału, poprzedzającego kwartał naliczania odsetek, obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obowiązuje przez okres następnego kwartału.

**WIBOR 3M - średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań miesiąca przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obowiązuje przez okres następnego miesiąca.

Korzyści
- dla rolnika prowizja od udzielonego kredytu wynosi 0zł; prowizja w całości jest opłacona przez firmę URSUS
- bardzo niskie oprocentowanie Wibor 3M + marża 2,5p.p.
- możliwość korzystania z karencji do 18 miesięcy
- możliwość spłaty kredytu przez 15 lat
- 0% wkładu własnego
- kredytowanie wartości brutto zakupu sprzętu rolniczego

Charakterystyka
Kredyt udzielany na zakup nowego sprzętu rolniczego produkowanego przez firmę URSUS z siedzibą w Lublinie przy ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin.
Przedmiotem kredytu może być zakup następującego sprzętu: nowe ciągniki, maszyny i sprzęt z zakresu rolnictwa, pielęgnacji zieleni produkowane lub dystrybuowane przez firmę URSUS.

Kredyt jest realizowany bezgotówkowo bezpośrednio na rachunek Sprzedawcy sprzętu URSUS lub Producenta sprzętu.

Wymagania
W celu skorzystania z promocji zakup nowego sprzętu musi odbyć się w punkcie posiadającym umowę z firmą URSUS upoważniającą do sprzedaży tego sprzętu.

Nasi Partnerzy

Spółdzielcza Grupa Bankowa         Grupa Concordia         VB Leasing         Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Gmina CekówGmina Ceków        Starostwo Powiatowe w TurkuStarostwo Powiatowe w Turku